Satsinger i Synnfjell Øst

I Oppland Arbeiderblad 18. oktober er det to leserinnlegg om Synnfjell Øst.

Publisert 25.10.2010 kl 03:00 Oppdatert 25.10.2010 kl 12:39

Tips en venn på e-post:

Synnadalen hytteeierlag synes det er bra med engasjement og interesse for området. «Hytteeier» kommenterer reguleringsbestemmelsene, som ikke alltid følges ved hytteutbygging. Det er fint at kommunen nå skal se nærmere på dette. Mange hytteeiere er glad for at det fortsatt er beitedyr i området om sommeren, og tåler godt at det blir en og annen kuruke rundt hytta. Vi snakker om fjellhytter, ikke villaer.

Flere steder er det blitt store fyllinger og endringer av terrenget ved hyttebygging, i strid med reguleringsbestemmelsene. Bedre etterlevelse av bestemmelsene må sikres. Det er også viktig at grunnarbeider ved bygging skjer så skånsomt som mulig, med minst mulig ødeleggelse av naturterrenget på tomta.

Morten A. Paulsberg skriver i sitt innlegg at «utbyggerne i Spåtind-området har måttet forandre noe av planene grunnet klager fra hytteeierlaget». Dette må bero på en misforståelse. Hytteeierlaget så med bekymring at det var planlagt treetasjes murblokker med leiligheter ved hotellet. Under høringen før vedtak av planen påpekte vi at nye blokker i dette fjellområdet ikke burde ha mer enn to etasjer, men dette ble ikke tatt til følge.

Vi hevdet også at det måtte være nok med én varmestue ved slalåmbakken, den som er planlagt nær hotellet og vegen, og mente at det ville være unødvendig for et så lite anlegg å ha en varmestue også oppe på snaufjellet. Dette ble heller ikke tatt til følge, og hytteeierlaget sendte da klage på vedtaket. Denne klagen trakk vi imidlertid før den skulle behandles hos fylkesmannen, selv om vi fortsatt mener det burde være nok med én varmestue når utbyggingen forhåpentligvis blir ferdigstilt.

Hytteeierlaget foreslo for øvrig i planprosessen at slalåmbakken kunne forlenges og gjøres mer attraktiv ved å føre den i bru over vegen og videre ned mot Synnfjorden, et forslag som ble fulgt opp.

Hytteeierlaget er svært bekymret over utviklingen ved Spåtind, og håper det snart kan bli en løsning og at området kan settes i stand og bli mer attraktivt enn slik det nå framstår.

Vi slutter oss til Paulsbergs ros til Synnfjelløypene for flotte skiløyper. Vi vil innstendig anmode om at planene til Synnfjelløypene og planene til Koll om serviceanlegg samordnes til ett anlegg, plassert i området ved Synnfjellvegen som er regulert til formålet. Å føre skiløypa forbi dette serviceanlegget må være enkelt. En samordning kan sikre bærekraftig drift, noe som kan bli vanskelig med drift fordelt på to atskilte anlegg i samme område.

Vi frykter at det med to nye serviceanlegg heller blir en økonomisk belastning som kan gjøre det vanskelig å opprettholde de fine skiløypene vi har nå.

Anne Alvik,

leder Synnadalen hytteeierlag


Tilbudsbanner
Les mer og bestill!
Spesialtilbud!
Prøv Oppland Arbeiderblad i 3 måneder for kr. 590,-
.
Spesialtilbud! Prøv Oppland Arbeiderblad i 3 måneder for kr. 590,-

skriv til oss

Dette er plassen for dine idéer, meninger og forslag. Navn og adresse må i alle tilfeller oppgis, også når navnet ikke ønskes i avisen. Vi forbeholder oss retten til å forkorte lange innlegg. Tilsendte innlegg blir ikke returnert. Adressen: Oppland Arbeiderblad, Rambekk, Postboks 24, 2801 Gjøvik
Du kan maile ditt leserinnlegg til: leserbrev@oa.no eller debattere direkte på saker her. Du kan også skrive innlegg direkte i vår sone: Syng ut!Mjøsby .Mest lest i oa nå
3253 medlemmer

Bli medlem

Dette kan du gjøre som medlem i mjosby.no:

  • Delta i den lokale debatten og si din mening om saker på våre nettsider
  • Sende inn bilder som også kan komme på trykk i papiravisen
  • Legge inn arrangement i kalenderen og gjøre dette kjent for andre
  • Skrive innlegg
  • Lag din profil
  • Finne folk du kjenner
  • Lag egen sone for idrettslaget, velforeninga eller hjemstedet ditt

I mjosby.no finner du soner om foto, musikk sport, mat, politikk, fiske, håndarbeid, hobbyer og mye mer.


TIPS OSS

Telefon: 61189300
SMS: oatips 2005
MMS: oatips 2005
tips@oa.no

KONTAKT OSS

Telefon: 61189300
Sommerroveien 1, 2816 Gjøvik
E-post: Redaksjonen
E-post: Annonseavd.
E-post: Abonnement
E-post: Nettavis

LOKALKONTOR

Hadeland: 97721406
Valdres: 95185704
Land: 61118900

REDAKSJONEN

Sjefredaktør: Jens Olai Jenssen
Adm. direktør: Øivind Ludvigsen
Redaktører: Tonje S. Andersen
Arne Næss
Frode Klevrud

Redaktøransvar
Redaktøransvar
Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.
Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.