Svar på spørsmål ved Coronastenging av hytteområdene

25-03-2020

Vi har fått følgende svar fra ordføreren på våre spørsmål ved Coronastenging av hytteområdene:

 
Fra: Ola Tore Dokken <ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no>
Sendt: 25. mars 2020 09:51
Til: Unni Langeland <unni.langeland@agra.no>
Emne: SV: Svar ønskes: Corona-viruset og hytteforbud mm i Synnfjellet
 
Hei Unni
 
Vi har forståelse for at hytteeierne er bekymret for hyttene og ønsker at det iverksettes tiltak for å sikre disse. Så er det viktig å understreke at det ikke er Nordre Land kommune som har vedtatt et påbud, men regjeringen. Vi har hverken myndighet til å innføre påbudet eller gi noen dispensasjoner ut over det som er lagt opp til i forskriften.
For å avhjelpe hytteeierne vil  Nordre Land kommune i perioden som kommer bruke mannskaper i fra brannvesenet til  å kjøre jevnlig gjennom hytteområdene. De vil kontrollere bommer og låser og følge med på aktivitet som kan knyttes opp mot ubudne gjester. Dette er ikke å regne som en vaktselskaptjeneste og kommunen tar ikke på seg noe ansvar i forhold til verdisikring og skader som måtte oppstå i perioden. Men det er et tiltak vi håper vil ha en preventiv virkning i forhold til innbrudd.
 
Når det gjelder vedlikehold/tilsyn med hytta viser jeg til forskriften som gir rom for tilsyn og vedlikehold åpner for at man kan dra på hytta og måke taket, men det er ikke lov å overnatte.
§ 5
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
 
  Mvh
 
Ola Tore Dokken
Ordfører