Ny løypetrasé sydover fra Klemoseterhøgda

17-01-2019

Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag har foreslått, og fått godkjent i kommunen, en ny løypetrasé sydover fra Klemoseterhøgda.Den vil i stor grad følge østre del av den nye tidligløypa som er lagt inn i Kommunedelplanen. Sammen med deler av Sæterrunden og Krokhølrunden kan dette bli en fin rundløype rundt Klemoseterhøgda. Se blå stiplet linje i kartene.
SDU og Synnfjelløypene, som kjører opp løypene i vårt område, skal lørdag 19.1. se i terrenget om løypa kan prepareres allerede før vinterferien. Evt. vil de vurdere om det blir en scooter-kjørt løype, i hvertfall i første omgang. Den svarte streken viser et kortere alternativ, foreslått av SL, men denne er ikke søkt godkjent.
Vi får håpe de finner en løsning, og at Synnfjellspor og Synnfjelløypene vil benytte noe av pengene de har fått inn til løyper og stier til å kjøre opp denne løypa. 
Godkjent ny løypetrasé Kortere trasé, ikke godkjent