Foto, video og webkamera bilder

Her presenterer vi Synnadalen i bilder, video og "live".

Klikk på de ønskede linker til venstre om hva du ønsker å se.

Vi har også lagt inn en kobling til 
vår søsterforenings kamera på Synnfjellporten