Her kan man få noen gode tips.

Vi håper at det kommer mange innspill som vi kan videreformidle til hytte- og friluftsfolk. Det kan være hvordan man tenner opp i ovnen eller lager bål, koker kaffe i naturen, generelt tar vare på naturen, hva man gjør hvis man er utsatt for skade, etc.