Naturen

Naturen er sårbar. Bruk sunn fornuft på tur og unngå å sette spor etter deg.

Hold deg til stien når du går. Har du først satt spor etter deg i naturen tar det lang tid før de blir borte. Følger du de faste rutene er det også lettere for villreinen og andre dyr å venne seg til fotturistene.

Søppel tar du med deg hjem igjen. Ikke gjem det under steiner eller stubber. Doavfall bør graves ned minst 100 meter fra stier, vann og leirplasser.

Vis respekt for bålforbudet. Fra 15. april til 15. september er det ikke tillatt å brenne bål i skogsmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen, på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbrann. Ikke tenn bål i nærheten av trær eller busker. Unngå også å brenne bål rett på berget. Da kan fjellet sprekke opp. Sørg for å slukke bålet og rydde opp bålstedet etter deg.

•Slå opp teltet på et fast underlag hvor vegetasjonen er minimal. Bruk gjerne teltplassene ved hyttene eller eksisterende leirplasser. Da bidrar du også til at reinen og andre dyr i fjellet får mer ro.

•Skal du vaske deg i bekker eller vann bør du bruke biologisk nedbrytbar såpe.

•Unngå å bade eller slå ut vaskevann, mat eller lignende der andre skal hente drikkevann.

Lag mat på stormkjøkken og primus – unngå engangsgriller.

•La villrein og andre dyr og fugler være i fred, spesielt i sårbare perioder som parringstid, hekketid eller kalde vinterdager.

Hold hunden i bånd. Flere steder i landet det dyr og fugler som er truede og sjeldne i Norge. En god friluftsskikk er derfor å respektere båndtvangen.

•Bruk hundepose også i utmark – og ta den med deg…

(Den Norske Turistforening)