Hvorfor et eget hyttelag i Synndalen?

Synnadalen hyttelags område strekker seg fra Øverbygda og Nysetra i Nord-Torpa til Synnfjorden og Oppsjøen i nord. Etter mange år med langsom utvikling har dalen på få år blitt et pressområde. Det har blitt mange hytter etter hvert, og det har blitt store anlegg av ymse slag.

I denne utviklingen er det viktig at både gamle og nyere hytteeiere har et samlende forum, der hvor vi kan bli enige om hvilken utvikling vi ønsker å ha i Synndalen. Sammen har vi blitt en høringsinstans med tyngde, når kommunale reguleringsplaner utarbeides. Disse planene skal følges opp med et våkent blikk, fordi hele dalen angår oss, ikke bare nærmeste nabolag. Vi konkurrerer ikke med de forskjellige vellene - vi vil samarbeide, og vi kan utfylle hverandre.

Vi kan allerede nå se at vi har påvirket utviklingen i positiv retning for oss hytteeiere og kommet frem til gangbare kompromisser sammen med grunneierlaget og kommunen. Samtaler og argumenter fører gjerne frem mellom jevnbyrdige parter og fornuftige mennesker.

Hvorfor kulturelle innslag?

Når man blir kjent med gammel og nyere historie, naturen, dyretrekkene, geologien, etc, styrker det følelsen av tilhørighet til et område. Kjennskap til bygda, fjellet og folket som har levd og lever der, gir en trygg forankring.

Vi tar sikte på fellesturer for å besøke setrene, gå opp gamle stier, se på malmgroper i terrenget og utvalgte naturområder - alt med kjentfolk.