Send dine opplysninger for innmelding i hyttelaget

Synnadalen hyttelag ønsker deg/dere velkommen til å melde deg inn som medlem.
Medlemsavgift: Kr. 300,- pr.år

Med vennlig hilsen
Synnadalen hyttelag

Opplysninger vi trenger for å kunne betjene våre medlemmer best mulig er:

* Fullt navn
* Adresse
* E-mail:
* Telefonnummer
Beskjed