Send dine opplysninger for innmelding i hyttelaget

Synnadalen hyttelag ønsker deg/dere velkommen til å melde deg inn som medlem.
Medlemsavgift: Kr. 250,- pr.år.
Imidlertid har vi nå spesielle år, og vi valgte å la medlemskapet være gratis denne perioden.
Nye medlemmer vil ikke bli krevd for medlemsavgift før de bekrefter at de ønsker å fortsette medlemskapet når ny avgift evt. vedtas.

Med vennlig hilsen
Synnadalen hyttelag

Opplysninger vi trenger for å kunne betjene våre medlemmer best mulig er:

-Navn
-Hytteadresse

-e-post adresse
og helst
-mobil-nr.

-boligadresse

* Fullt navn
* Adresse
* E-mail:
* Telefonnummer
Beskjed