Nødvendige numre og opplysninger.

Her er en samling med telefonnumre som kan være nyttig under opphold i vårt område. Vi har satt opp de numrene som har med helsemessige forhold å gjøre i kategorien viktige numre, mens de som er til litt mere generelle ting er satt opp i de andre kategoriene.
Er det noen numre som burde være her som dere ikke finner, så send en e-post til oss.