Nødnumre

BRANN                              110

POLITI                               112

AMBULANSE/AKUTT          113

Dokka brannstasjon
Vest-Torpvegen 24, Dokka 
Tlf 61 11 65 00

Skadet vilt, skadegjørende vilt og fallvilt
Viltpåkjørsel varsles/meldes til politiet tlf 112 
Utvalg for vilt og fisk, telefon: 61 11 60 93

Nordre Land Røde Kors
Leder Nils Harald Vestrum
Tlf: 414 11 650