Flora

I Synnadalen er det et mangfold av forskjellige plantearter, og noen av dem er veldig sjeldne.