Turforslag

Turer i Synnfjell
Vinterstid har vi et nett av flotte, velpreparerte skiløyper både nede i Synnadalen og oppe i Synnfjellmassivet og Skjervungfjellet. Synnfjelløypene AS har satt opp skilter som viser rutenettet.Sommerstid har vi følgende stier som fører fra Synnadalen og opp i fjellet:
 

Skjervungfjellet


Skiltene på Synnfjellvegen ved Søndre Synnsetra

Varden på toppen


Varden på Svartkampen


Gå opp stien over Strangsetra og følg fjellryggen opp mot Svartkampen. Du kan også gå opp via Svinningsetra. Da finner du denne praktvarden.
                                            Vegen opp til Strangsetra øvre, stien går opp til høyre for setra
 
Synnfjell via Strangsetra
Ved moderat vannføring kan man vasse over Synna ved Krokhølen, der elva er på det bredeste ved den gamle traktorveien over til Synnfjell-lavvoen. Noen hundre meter nordover langs seterveien svinger en gren opp til Strangsetra. I dag er det ryddet en fin sti til høyre for tunet. Snart er du oppe i sti nettet med sti til Svartkampen, Høgkampen, Olavskampen og Spåtind. Går Synna stor, kommer du til Strangsetervegen enten fra Strangseterbrua eller Svinningseterbrua.


 
Synnfjell via Svinningsetra
Her følger du veien helt opp til Svinningsetra. Der skrår du over tunet og følger stien nedover enda et stykke til stien svinger ganske bratt oppover. Her kommer du raskt opp i høyden og opp på fjellryggen mot Svartkampen, silhuetten du har sett nedenfra. Ved det lille tjernet på ryggen kan du følge fjellryggen bratt opp (ingen sti før du kommer inn på stien fra Gråberga) og komme til den svære varden på Svartkampen. Eller følge stien videre fra tjernet, og videre innover.

Synnfjell via Gråberga
Fra brua ved utløpet fra Synnfjorden følger du stien opp gjennom hyttebebyggelsen. På denne måten kommer du høyt oppe på ryggen og har god sti frem til Svartkampen. Eller til sti nettet innenfor.

Synnfjell via Åssetra
Øverst oppe ved setrene Rognstadsetra og Åssetra går det en sti opp gjennom de såkalte Høgkampflæene i retning av Høgkampen. Der elva/bekken Strangen kommer ut av det trange gjelet møter du stien mellom Hugulia og Strangsetra. Der var det mer ferdsel tidligere enn i dag mellom setrene.

Synnfjell via Slugulia
Innerst inne ved hyttebebyggelsen i Slugulia går den slakeste oppstigningen til Spåtind.

Skjervungfjell via Klevmosetervegen
Mellom hyttene øverst oppe på ryggen går en sti i relativt tørt lende rett nord mot Skjervungfjellet.

Den gamle kløvstien langs Synnfjellia
På gamle kart er den første ferdselsveien fra bygda og inn i Synnadalen tegnet inn. Ridevei ble den kalt. Fra Åssetra til Strangsetra ligger den fremdeles uskadd i terrenget. Åssetra velforening har satt i stand en enkel klopp over Strangen og rødmerket stien. Den forrige kloppen ble tatt av vårflommen for noen år siden. For den som synes det er morsomt å gå på historisk mark, kan turen være verdt det. Om du starter ved Strangseterbrua, må du ta deg frem i terrenget til du støter på Strangen. Myrene er lettest å krysse på oversiden. En del av gammelskogen er nå hogget og kjørt ut. Tydelige spor i terrenget. Når du kommer til elva følger du den oppover til du kommer til kloppen. Her er den gamle stien. Den kan følges til Åssetra eller opp til Strangsetra.

Kløvstien i klopp over Strangen.  

 Kløvstien er rødmerket og tydelig i terrenget.