Oprettet d. 27-06-2016

Hyttelaget har valgt nytt styre

Jeg takker for tilliten jeg ble vist på Årsmøtet, og er glad for alle de erfarne styremedlemmene som blir med til beste for Hyttelagets medlemmer.
Det er et spennende år vi er inne i, med kommunens fremleggelse av forslag til ny kommunedelplan som en viktig milepæl. Vi vil gjøre vårt beste for å bevare og styrke områdets positive egenskaper, og ser at det kan bli en utfordring hvis 1100 nye hytter skal bygges i området fram mot 2029.
Vi håper at også nyere hytteeiere i Synnfjell øst vil bli medlemmer og støtte vårt arbeid for å beholde områdets unike egenskaper året rundt!

Opprett innlegg til dette emne