Oprettet d. 12-07-2016

Utviklingen i Synnadalen

Kommunedelplan for Synnfjell øst foreslås lagt ut til høring 14. september.

Planen vil være styrende for utviklingen i Synnadalen det neste tiåret, og vi i Synnadalen hyttelag arbeider aktivt for at videre utbygging skal skje på en skånsom og bærekraftig måte.

Opprett innlegg til dette emne
 
Helge Knutzen
Helge Knutzen
Innlegg d. 21-08-2016
Om forslag til fellestiltak og utbygging
I en undersøkelse blant medlemmene i Synnadalen hyttelag svarer medlemmene våre at opplevelse av ro i fjellet hele året, og skjermet beliggenhet av hyttene, er like viktig som gode skiløyper.
Vi arbeider derfor primært for å bevare områdets verdier, og er bekymret over Synnfjell hytteeierforenings ønske om akselerert salg av tomter for å finansiere omfattende nye fellestiltak.
Vi har laget vår egen kommentar til prioritering av fellestiltak på nyhetssiden, og lagt den ut på nyhetssiden vår, på vår Facebook-side Synnfjellets venner, og på den åpne FB-gruppen Synnfjell.
Kom gjerne med kommentar til dette innlegget, eller skriv ditt eget innlegg om saker som du vil ta opp.

Skriv kommentar til innlegg
Helge Knutzen
Helge Knutzen
Innlegg d. 07-09-2016
En innbygger i Nordre Land har følgende "PÅ HJERTET" i OA 30. juni:
Synnfjell øst

Så bra at kommunen tenker å lage en turvei i forbindelse med utviklingen av Synnfjell Øst.
Husk at det er mange, som meg, som aldri får hytte verken i Synnfjellet eller noe annet sted, som vil kunne ha stor glede av en turvei.
Men må den bli så innmari kostbar? Hyttefolket ordner seg alltids, så her er det kommunens ansvar å ivareta de fastboende sine interesser. Jeg bare nevner det.

Hytteløs turgåer

Skriv kommentar til innlegg
Helge Knutzen
Helge Knutzen
Innlegg d. 07-09-2016
Forslag til Kommunedelplan for Synnfjell øst
Kommunens forslag til kommunedelplan foreslås nå lagt ut til høring, uten at annonserte tiltak for medvirkning fra aktørene i området er gjennomført.

Saksunderlaget vedlegges her, så du kan oppdatere deg på saken.

Mer vil følge når konkrete tegninger og planer foreligger.

Skriv kommentar til innlegg