Oprettet d. 04-11-2015

Forslag til offentlige vegnavn i hyttelaget område.

Kommunens innstilling til vegnavn er nå sendt ut på høring.
Frist for tilbakemeldinger er 1. desember 2015.

Se http://www.nordre-land.kommune.no/hoering-forslag-til-vegnavn-og-adresseparseller-i-nordre-land.5677229-84657.html

Opprett innlegg til dette emne