Oprettet d. 02-11-2017

Ny VA-plan gir høye kostnader.

I forslaget til ny Vann- og Avløps-plan legges det opp til at alle eksisterende hytter som har vært knyttet til SØAS' eller Spåtind vannverk, skal betale ny tilkoblings-/registrerings-avgift på ca 20 000 kr.

I følge rådmannen må kommunen kreve inn enn slik avgift når de overtar og skal drive VA-anleggene.

Men flere hytteeiere spør om dette kan være lovlig !!

Opprett innlegg til dette emne
Helge Knutzen
Helge Knutzen
Innlegg d. 17-01-2019
Solveig Hovde fikk kommunestyret på bedre tanker!
Heldigvis klarte Solveig, som er kommunestyremedlem og medlem i Synnadalen hyttelag, å få med seg kommunestyret på at dette var en urettferdig dobbelavgift. Hytteeierne tilknyttet SØAS-nettet hadde jo allerede betalt for tilknytning, og skulle ikke betale en gang til fordi kommunen overtar VA-anleggene. Takk, Solveig

Skriv kommentar til innlegg